ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás  a honlapon megvalósuló adatkezelésekről

Goike Anita egyéni vállalkozó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Goike Anita egyéni vállalkozó

Székhely: 3024. Lőrinci, Lőcsei u.7.

Honlap: www.mindigszep.hu

adószáma: 56116139-1-30

e-mail cím: info@mindigszep.hu

Adatkezelő a tulajdonosa a www.mindigszep.hu weboldalnak. Adatkezelő az oldalon biztosít lehetőséget az érdeklődők számára kapcsolatfelvételre, online időpontfoglalásra, és a szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilatkozatok kitöltésére. Az Adatkezelő a honlapon megvalósuló adatkezelések tekintetében tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelés minden körülményéről.

Adatkezelő a honlapon megvalósuló minden adatkezelés tekintetében az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Webhely szolgáltató:
Sybell Informatika Kft.,

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.,

Adószám: 25859502-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-293034

Kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés     

Az adatkezelés leírása:                                

Adatkezelő a www.mindigszep.hu/kapcsolat menüpontban a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők felvegyék az Adatkezelő a kapcsolatot, érdeklődjenek a szolgáltatásokról, azok menetéről, vagy bármely más, az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődjenek.

A kapcsolatfelvételhez szükséges megadni az érdeklődő nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá szükséges megjelölni a kapcsolatfelvétel tárgyát, és lehetőség van szöveges üzenetet írni.

Az Adatkezelő az üzenet beérkezését követően a megadott elérhetőségeken válaszol az érdeklődők részére. Amennyiben az érdeklődő a kapcsolatfelvételt követően nem foglal időpontot, vagy nem vesz igénybe szolgáltatást, úgy Adatkezelő a kapcsolatfelvételt követő 30. napon az adatokat törli.  

Az adatkezelés célja:

Kapcsolatfelvétel biztosítása az érdeklődők számára, a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, telefonszám, az érdeklődés tárgya, üzenet szövege

Az adatkezelés során az adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A kapcsolatfelvétel lezárását követő 30 nap

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelések

Az oldalon lehetőség van időpontot foglalni. Az időpontfoglalás a Salonic.hu szolgáltatás weboldalba ágyazható, felhő alapú, online időpontfoglaló rendszeren keresztül történik.

A felhasználó az időpontfoglalás során kiválasztja a kért szolgáltatást, valamint megadja a nevét, e-mail címét, az időpontot, valamint megjegyzést is írhat az időpontfoglalással kapcsolatban. Az időpontfoglalást követően az Adatkezelő e-mail útján visszaigazolja a foglalást.

Az időpontfoglaló rendszert biztosító Salonic.hu jelen adatkezelés során önálló adatkezelőnek minősül. Abban az esetben, ha a felhasználó regisztrál a Salonic.hu oldalon, úgy a regisztrációval kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Salonic.hu lesz az adatkezelő (adatkezelési tájékoztató: https://www.salonic.hu/adatvedelmi-nyilatkozat ).

Az adatkezelés célja: Adatkezelő időpontfoglaló rendszerében időpont foglalása szolgáltatás igénybevételére, az időpontfoglalás visszaigazolása

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szüksége.

kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, lakcím, időpont, szolgáltatás tárgya, megjegyzésben foglalt adatok

Az adatkezelés során az adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra

Az adatkezelés során igénybe vett önálló adatkezelő:

Cégnév: Salonic International Kft.

Levelezési cím: 1033 Budapest, Reviczky Ezredes utca 2.

Adatkezelés tárgya: Időpontfoglaló rendszer használata

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél elérésig, a foglalásban szereplő szolgáltatással kapcsolatos számla kiállításáig

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
Nyilatkozat sminktetováláshoz

Az adatkezelés leírása:

A sminktetoválásra érkező vendégeknek kötelező kitölteni egy kérdőívet, amely a sminktetoválás elkészítéséhez szükséges egészségügyi információkat tartalmazza. A sminktetoválás szakszerű elkészítéséhez, a nem kívánt mellékhatások elkerülése érdekében, valamint a szolgáltatás minőségének garantálásához szükséges bizonyos egészségügyi információk megadása. Az egészségügyi információk megadása nélkül a szolgáltatás nem vehető igénybe. Az egészségügyi nyilatkozat a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy köteles kitölteni a honlapon. A nyilatkozatot a kitöltő személy részére is elküldi az Adatkezelő.

Az adatkezelés célja:

A sminktetoválás elkészítéséhez szükséges egészségügyi információk felvétele, az esetleges későbbi panaszok kezelése

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A különleges személyes adatok kezelésének tilalma alól a GDPR 9. cikk (f) pontja ad felmentést, vagyis   az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges

kezelt adatok köre:

név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, a sminktetoválás elkészítéséhez szükséges egészségügyi adatok

Az adatkezelés során az adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás elvégzését követő 5 évig, azaz a polgári jogi elévülési határidőig kezeli

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
Fénykép készítése minőségbiztosítási okokból

Az adatkezelés folyamatának leírása:     

Adatkezelő a szolgáltatás elvégzését követően minden esetben fényképet készít a szolgáltatás elvégzéséről, annak minőségéről. A fényképkészítés során az Adatkezelő kizárólag a tetovált területről készít fotót a kezelés elvégzése előtt és azt követően is, amely alapján az Érintett nem beazonosítható. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás az érintett arcán végzett tartós beavatkozás, az esetleges polgári jogi és fogyasztóvédelmi viták esetén az Adatkezelő védelme érdekében fényképes dokumentáció készül. A fényképes dokumentáció igazolja az elvégzett szolgáltatást, annak minőségét. Adatkezelő a szolgáltatást kizárólag azzal a feltétellel nyújtja, hogy a szolgáltatás elvégzéséről fotót készíthet. Az elkészült fotókat az Érintett hozzájárulása nélkül más célból nem használja fel, azt megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett tárolja a tetoválás minőségi idejének lejártát követő polgári jogi elévülési idő lejártáig, azaz 5 évig.

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatás minőségének igazolása, esetleges polgári jogi igények esetén az Adatkezelő jogi védelmének biztosítása

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

kezelt adatok köre:

Az Érintett képmásának részlete, a sminktetoválásról  

Az adatkezelés során az adat harmadik személyek részére nem kerül továbbításra.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A szolgáltatás elvégzését követő polgári jogi elévülési időig, azaz 5 évig

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
Marketing célú fénykép készítés

Az adatkezelés folyamatának leírása:     

Adatkezelő a szolgáltatás elvégzését követően az Érintett hozzájárulása estén fényképet készít a szolgáltatás elvégzéséről, annak minőségéről, amelyen az Érintett teljes arca szerepel. A fénykép készítésnek célja az Adatkezelő munkájának rögzítése, a vendégek részére történő bemutatása a szolgáltatás minőségének bemutatása céljából.

Az adatkezelés célja:

Fényképek készítése marketing céllal, a vendégek részére az elkészült munkák minőségének bemutatása

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja, az érintett hozzájárulása

kezelt adatok köre:

Az Érintett képmása, amely az elvégzett szolgáltatás minőségét rögzíti

Az adatkezelés során az adat harmadik személyek részére nem kerül továbbításra.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja hozzájárulását
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
Fotók marketing célú közzétételével kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés leírása:                                

Az Adatkezelő a minőségbiztosítási célból a tetovált területről készített, és marketing célból teljes arcról készített fotókat az Érintett hozzájárulása esetén közzéteszi honlapján, és közösségi média felületein (facebook, instagram). Az Érintett külön-külön nyilatkozatban járulhat hozzá ahhoz, hogy az Adatkezelő kizárólag a sminktetoválásról készített felvételt, vagy a teljes arcról készített felvételt tegye közzé.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő tevékenységének bemutatása, marketing tevékenység

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja, az érintett hozzájárulása

kezelt adatok köre:

Érintett képmása

Az adatkezelés során az adat harmadik személyek részére nem kerül továbbításra.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása:                                

Az Adatkezelő az elvégzett szolgáltatást követően számlát állít ki az Érintett részére. A számlán a szolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, a szolgáltatás megnevezése és a szolgáltatás ellenértéke szerepel.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő tevékenységének bemutatása, marketing tevékenység

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése

kezelt adatok köre:

Név, lakcím, szolgáltatás tárgya, szolgáltatás ellenértéke

Az adatkezelés során az adat harmadik személyek részére nem kerül továbbításra.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Adatkezelő a számlán szereplő adatokat a kiállítást követő év végétől számított 8 évig kezeli a Számvitelről szóló törvény alapján.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

***

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt Adatkezelő rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet az Adatkezelő ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Jelen tájékoztató és folyamatleírást az Adatkezelő 2023. október 5. napján tette közzé. A közzétételt követően minden ezen tájékoztatóban nevezett adatkezelésre irányadó.

ELÉRHETŐSÉGEK

GYAKORI KÉRDÉSEK

Olvasd el a leggyakrabban előforduló kérdéseket!